Charlotta Thodelius

Akademin för polisiärt arbete
— Institutionen för polisutbildning campus

Telefonnummer: 033-435 4838

E-post: charlotta.thodelius@hb.se

Rumsnummer: P

Signatur: CHTH

Charlotta Thodelius är universitetslektor i kriminologi vid Akademin för polisiärt arbete.

Avhandlingsarbetet, Rethinking Injury Events. Exploration in Spatial Aspects and Situational Prevention Strategies (2018), hade fokus på ungdomars riskmiljöer, särskilt oavsiktliga skador i bostaden, våld i skolmiljöer och suicid på offentliga platser utomhus.

Avhandlingen arbetade med att kartlägga problem, analysera orsaker och identifiera förebyggande strategier relaterade till den byggda miljön, så kallad situationsbaserad prevention. Genom att kombinera kriminologisk teori och sociologisk teori med arkitekturen skapades nya förutsättningar att förstå ungdomars risker och riskmiljöer.

Forskningen efter avhandlingen har även den handlat om interaktionen mellan individ och miljö med fokus på situationer: dödligt skolvåld, pågående dödligt våld, suicidfrågor, relationerna mellan brott, avvikelser och miljö – oavsett om det är Internet-miljöer eller fysiska platser, situationsbaserad prevention eller metodutveckling inom kriminologin.

  • Jens Widmark, doktorand vid Institutionen för kriminologi, Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet

Avhandlingstitel

Rethinking Injury Events. Exploration in Spatial Aspects and Situational Prevention Strategies (2018)

Externa publikationer

Charlotta Thodelius publikationer 

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskargrupper