Mötestider BG och UU Vård

Vårterminen 2023

Ärenden inskickade senast Beredningsgruppens möte  - torsdagar Utbildningsutskottets möte - onsdagar
2023-03-21 2023-03-30 2023-04-19
2023-04-25 2023-05-04 2023-05-17
2023-05-23 2023-05-31 (onsdag) 2023-06-14

Höstterminen 2023

Ärenden inskickade senast Beredningsgruppens möte - torsdagar Utbildningsutskottets möte - onsdagar
2023-08-08 2023-08-16 (onsdag) 2023-08-24 (torsdag)
2023-09-05 2023-09-14 2023-09-27
2023-10-03 2023-10-12 2023-10-25
2023-10-31 2023-11-09 2023-11-22
2023-11-28 2023-12-07 2023-12-20