Mötestider BG och UU Vård

Höstterminen 2024

Ärenden inskickade senast Beredningsgruppens möte - tisdagar Utbildningsutskottets möte - torsdagar
2024-08-19 2024-08-29*
(med utskottet)
2024-08-29* 
2024-09-02 2024-09-10 2024-09-26
2024-09-30 2024-10-08 2024-10-24
2024-10-28 2024-11-05 2024-11-21
2024-11-25 2024-12-05 (torsdag) 2024-12-19

*Endast akuta ärenden

 

Vårterminen 2024

Ärenden inskickade senast Beredningsgruppens möte - torsdagar Utbildningsutskottets möte - onsdagar
2024-01-02 2024-01-11* 2024-01-24*
2024-01-30 2024-02-08 2024-02-21
2024-02-27 2024-03-07 2024-03-20
2024-03-26 2024-04-04 2024-04-17
2024-04-23 2024-05-03 (fredag) 2024-05-15
2024-05-21 2024-05-30 2024-06-12

*Endast akuta ärenden