Mötestider BG och UU Vård

Vårterminen 2023

Ärenden inskickade senast Beredningsgruppens möte  - torsdagar Utbildningsutskottets möte - onsdagar
2023-02-28 2023-03-09 2023-03-22
2023-03-21 2023-03-30 2023-04-19
2023-04-25 2023-05-04 2023-05-17
2023-05-23 2023-05-31 (onsdag) 2023-06-14

Höstterminen 2023

Ärenden inskickade senast Beredningsgruppens möte - torsdagar Utbildningsutskottets möte - onsdagar
2023- 2023- 2023-
2023- 2023- 2023-
2023- 2023- 2023-
2023- 2023- 2023-
2023- 2023- 2023-