Mötestider BG och UU Vård

Höstterminen 2023

Ärenden inskickade senast Beredningsgruppens möte - torsdagar Utbildningsutskottets möte - onsdagar
2023-08-08 2023-08-16 (onsdag) 2023-08-24 (torsdag)
2023-09-05 2023-09-14 2023-09-27
2023-10-03 2023-10-12 2023-10-25
2023-10-30 2023-11-07 (tisdag) 2023-11-22
2023-11-28 2023-12-07 2023-12-20

Vårterminen 2024

Ärenden inskickade senast Beredningsgruppens möte - torsdagar Utbildningsutskottets möte - onsdagar
2024-01-02 2024-01-11 2024-01-24
2024-01-30 2024-02-08 2024-02-21
2024-02-27 2024-03-07 2024-03-20
2024-03-26 2024-04-04 2024-04-17
2024-04-23 2024-05-03 (fredag) 2024-05-15
2024-05-21 2024-05-30 2024-06-12