Beredningsgruppen - Utbildningsutskottet för utbildningar inom vård

Beredningsgruppens arbete

Beredningsgruppens uppgift är att granska nya och reviderade kursplaner inom vårdområdet inför fastställande i Utbildningsutskottet för utbildningar inom vård och polisarbete.

Beredningsgruppen sammanträder ca var 4:e vecka om det finns ärenden att behandla och bereder förslag till nästkommande Utbildningsutskottsmöte.  

 • Ärenden ska anmälas senast 10 dagar före sammanträdet genom att maila till UUvard@hb.se
 • Kursplanen ska skickas in i word-format. Markera alla ändringar:
  - allt nytt markeras med gult och
  - allt som ska strykas markeras med överstruket.
 • Följande checklista ska fyllas i och  skickas in tillsammans med kursplanen: Checklista (word-fil)
 • Planera för att kunna vara med vid Beredningsgruppens möte för att förklara och diskutera ändringarna med gruppen.
 • Planera inlämning av nya kursplaner och revideringar  - ärenden som kommer in för sent behandlas inte på närmaste möte utan flyttas till nästa. Om det är en helt ny kursplan för ny kurs är det bra att vara ute i extra god tid. Se Mötestider och senaste datum för att skicka in ärenden.
 • En kursplan ska alltid vara fastställd i god tid före kursstart
  - För fristående kurser gäller att kursplan för hösttermin ska vara fastställd före 1 mars, kursplan för vårtermin före 1 september.
  - För programkurser gäller att kursplan måste vara fastställd senast 10 veckor före kursstart. 
 • Alla ändringar i kursplaner ska skickas till Beredningsgruppen - även reviderad litteratur.

Beredningsgruppens medlemmar

Gabriella Norberg Boysen, Ordförande
Thomas Eriksson
Cecilia Hanson
Elisabeth Lindberg
Lotta Saarnio Huttu
Lisa Petersson, handläggare Antagningen

Moa Jakobsson Chaaya, sekreterare