Beredningsgruppen - Utbildningsutskottet för utbildningar inom vård

Beredningsgruppens arbete

Beredningsgruppens uppgift är att granska nya och reviderade kursplaner inom vårdområdet inför fastställande i Utbildningsutskottet för utbildningar inom vård och polisarbete.

Beredningsgruppen sammanträder ca var 4:e vecka om det finns ärenden att behandla och bereder förslag till nästkommande Utbildningsutskottsmöte.  

 • Ärenden ska anmälas senast 10 dagar före sammanträdet genom att mejla till UUvard@hb.se
 • Kursplanen ska skickas in i word-format (docx). Markera alla ändringar:
  - allt nytt markeras med gult och
  - allt som ska strykas markeras med överstruken röd text.
 • Följande checklista ska fyllas i och skickas in tillsammans med kurs- eller utbildningsplanen: Checklista 
 • Föredragare ska planera att delta på Beredningsgruppens möte för att förklara och diskutera ändringarna med gruppen.
 • Alla ändringar i kursplaner ska skickas till Beredningsgruppen - även mindre ändringar som reviderad litteratur.
 • Planera inlämning av nya kursplaner och revideringar. Ärenden som kommer in för sent behandlas inte på närmaste möte utan flyttas till nästa. Om det är en helt ny kursplan för ny kurs är det bra att vara ute i extra god tid. 
 • En kursplan ska alltid vara fastställd i god tid före kursstart: 
  - Fristående kurser måste vara fastställda innan ansökan öppnar. 
  - Programkurser måste vara fastställda senast 10 veckor före kursstart.
  - Utbildningsplaner måste vara fastställda innan ansökan öppnar. 

Beredningsgruppens medlemmar

Gabriella Norberg Boysen, Ordförande
Thomas Eriksson
Cecilia Hanson
Elisabeth Lindberg
Lotta Saarnio Huttu
Lisa Petersson, handläggare Antagningen

Moa Jakobsson Chaaya, sekreterare