Arbetsenheter

Arbetslag

Jobbar med utveckling av institutionens utbildningar.

Arbetsmiljökommittén

Akademins skyddskommitté.

Beredningsgruppen - Utbildningsutskottet för utbildningar inom vård och polisarbete

Beredningsgruppen ansvarar för granskning av kursplaner innan de fastställs.

Beredning av kursplaner- Utbildningsutskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv

Internationella enheten

Internationella enheten organiserar vårt internationaliseringsarbete. Gruppen utvecklar samarbete mellan lärosäten utomlands och arbetar med student- och lärarutbyten.