Engelska benämningar på akademin och institutioner

  • Institutionen för vårdvetenskap - Department of Caring Science
  • Institutionen för arbetsliv och välfärd - Department of Work Life and Social Welfare

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd benämns Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.