Organisation

Tillförordnad akademichef: Katarina Karlsson
Ställföreträdande akademichef: Claes Lennartsson
Akademicontroller: Martin Stjernström

Institutionen för för vårdvetenskap

Tillförordnad prefekt: Ann-Helén Sandvik
Proprefekt: Ulrika Blom
Proprefekt: Carina Bronäs Sandberg
Proprefekt: Kristina Nässén
Proprefekt Maria Lundvall

Institutionen för arbetsliv och välfärd

Prefekt: Claes Lennartsson
Proprefekt: Cecilia Ljungblad