IT

Vi levererar tjänster inom:

  • E-post
  • Hosting
  • Klientarbetsplats
  • Nät
  • Servicedesk
  • Utskrifter

 

Kontaktuppgifter till vår Servicedesk

Inom avdelningen finns ett Computer Security Incident Response Team (CSIRT) vars uppgift är att hantera IT-relaterade säkerhetsincidenter och arbeta förebyggande med högskolans IT-system.

På uppdrag av KronoX-konsortiet ansvarar avdelningen för utveckling och underhåll av schema- och lokalbokningssystemet KronoX.

IT-chef

Nicklas Hardman - informationssäkerhetsansvarig

Bitr. IT-chef

Jane Edström

IT-utveckling

Funktionsansvarig Per-Anders Månsson