IT

IT har i uppdrag att stödja verksamheten i specifika IT-uppdrag samt i dess digitaliseringsfrågor gällande IT-system.

IT-chefen har specifikt ansvar för att skapa systematik och helhetssyn inom högskolan avseende informationssäkerhet.

Inom avdelningen finns ett Computer Security Incident Response Team (CSIRT) vars uppgift är att hantera IT-relaterade säkerhetsincidenter och arbeta förebyggande med högskolans IT-system.

På uppdrag av KronoX-konsortiet ansvarar avdelningen för utveckling och underhåll av schema- och lokalbokningssystemet KronoX.

Kontaktuppgifter till IT-avdelningens Servicedesk

Våra tjänster

E-möte

E-post

Fillagring

Fjärråtkomst

HB-dator

Konto och behörighet

Nätåtkomst

Portaltjänster

Utskrift

Ärendehanteringssystem