Medarbetare på IT-avdelningen

IT-chef

Bitr. IT-chef

Infrastruktur, informationssäkerhet och verksamhetsutveckling

Ansvarig chef: Jane Edström

Klient och Support

Ansvarig chef: Nicklas Hardman

Utveckling HB

Ansvarig chef: Jane Edström

Utveckling KronoX

Ansvarig chef: Nicklas Hardman