Lön

Om lönen ska utbetalas till bankkonto måste ditt bankkonto vara registrerat hos Danske Bank, som är högskolans bank. Information om registrering.

Lönespecifikation och kontrolluppgift

Högskolan skickar inte ut någon lönespecifikation. Som månadsanställd kan du själv hämta ut din lönespecifikation i Primula. Från den 1:a i varje månad kan du se din preliminära lönespecifikation i Primula. Det är en extra service till dig som medarbetare för att du ska kunna kontrollera din kommande löneutbetalning och eventuellt komplettera med det som saknas, exempelvis ledighet.

Din lönespecifikation är din kontrolluppgift. Från och med inkomståret 2019 redovisas uppgifterna i din lönespecifikation varje månad. Inlämnade uppgifter kan du se på ditt skattekonto hos Skatteverket (länk).