Arvoden och ersättningar

Arvoden betalas ut för uppdrag och vid timanställningar. Vilka arvoden och timlöner som gäller vid olika typer av uppdrag kan läsas i högskolans lokala kollektivavtal  som du hittar på webbsidan för Anställningsvillkor. Samtliga blanketter som används vid begäran av ersättning finns i högskolans blankettarkiv.

Läs mer om Anställningsvillkor

Blankettarkiv

Arvode och reseersättning till utomlands bosatta medarbetare

För utomlands bosatta uppdragstagare gäller särskild handläggning.

Läs mer i Information om anställning eller anlitande av utomlands bosatta personer (pdf)

Checklista och handläggningsordning vid anställning eller anlitande av utomlands bosatta personer (pdf)

Juridisk person eller enskild firma

Högskolan har regler och handläggningsordning vid anlitande av juridisk person eller enskild firma. Avtalsmall finns i blankettarkivet under Inköp och upphandling.

Läs mer om regler och handläggningsordning (pdf)

Läs mer om inköp och upphandling