Roller och ansvar arbetsmiljö

Chef

Medarbetare

Huvudskyddsombud

Skyddsombud

Företagshälsovård

Studerandeskyddsombud

Samordnings- och skyddsansvar vid gemensamma arbetsställen