Digitala hjälpmedel i virtuella och fysiska undervisningsmiljöer (2 veckor)

Undervisningen utgår ifrån deltagarnas erfarenheter och aktiva medverkan samt kontinuerliga, kritiska reflektioner över innehåll och form i kursen. Syftet med kursen är att öka förmågan hos lärare inom högskolan att bedriva undervisning med stöd av information och kommunikations teknologi (IKT) samt att utnyttja digitala resurser. Under kursens gång kommer praktiska exempel på datorstödda metoder i undervisningen att belysas och diskuteras ur olika perspektiv. Fördelar och risker med användning av datorstödda metoder i undervisningen kommer även att diskuteras.

För kursintyg för behörighetsgivande utbildning krävs deltagande i samtliga kursaktiviteter samt genomförande av kursuppgifter enligt angivna krav.

Anmälan i formulär nedan senast 8 januari 2024. Deltagare i behörighetsgivande utbildning har förtur.

Du som skulle vilja anmäla dig till kursen efter 8 januari, kontakta Ramon Garrote.

Datum våren 2024

31 januari kl. 13:00–16:00: Start och föreläsning 1

14 februari kl. 13:00–16:00: Föreläsning 2

16 februari kl. 13:00–16:00: Redovisning

20 februari kl. 13:00–15:00: Stödworkshop, vid behov

21 februari kl. 13:00–15:00: Stödworkshop, vid behov

22 februari kl. 13:00–15:00: Stödworkshop, vid behov

20 mars kl. 10:00–15:00: Examination

Kursen ges på distans och på svenska. För samtliga tillfällen kommer vi att använda följande Zoom-länk: https://hb-se.zoom.us/j/66040952663

För mer information kontakta Ramón Garrote, universitetslektor i högskolepedagogik vid Enheten för högskolepedagogisk utveckling och forskning (HUF).

Anmäl dig till utbildningen

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna behövs för att planera och administrera kursen, för att kommunicera med dig, och för att tillgodose eventuella önske­mål om specialkost. Uppgifterna kommer att lagras i en databas som kursadministratörer och centrala webbskribenter har tillgång till och kommer att raderas efter kursens slut.

Genom att markera i rutan ovan, godkänner du användandet av persondatan.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har. 

https://www.hb.se/dataskydd