Pedagogiskt utvecklingsarbete

I kursen ska du utforma (och eventuellt genomföra) ett pedagogiskt inriktat utvecklingsarbete och handledning erbjuds under arbetet. Handledningstillfällen görs upp med respektive handledare. Kursen avslutas med runda-bordssamtal där utvecklingsarbetena diskuteras.

Kursbeskrivning Pedagogiskt utvecklingsarbete (pdf)

Kursen ges vårterminen 2024

Kurstillfällen

  • Kursstart tisdag 27 februari, kl. 09:00–15:00
  • Responsseminarium tisdag 9 april, kl. 09:00–12:00
  • Runda bordssamtal onsdag 22 maj, kl. 09:00–12:00

Deltagare i behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU) har förtur.

Sista dag för anmälan: 26 januari 2024

För mer information, kontakta Marie Wannberg.