Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU)

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen omfattar 10 veckor i enlighet med Högskolan i Borås anställningsordning och SUHFs rekommendationer. Den är upplagd som ett paket bestående av obligatoriska kurser med en valbar del.

Tiden för den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen tjänstefördelas på den egna enheten. Det är därför viktigt att arbetsplanerande chef ser till att utrymme finns att genomföra kurserna och att detta

planeras in med andra arbetsuppgifter. För intyg krävs deltagande i samtliga kursaktiviteter samt genomförande av kursuppgifter enligt angivna krav. Intyg utfärdas efter genomförd utbildning.

Introduktion till högskolepedagogik (4 veckor)

Valbara temakurser (2 veckor)

Högskolepedagogiskt utvecklingsarbete (4 veckor)