Studenters akademiska skrivande

Datum och tid: den 19 oktober, kl. 13:00-16:00

Upplägg

Eftermiddagen inleds med en presentation av disciplinhandläggarnas ansvarsområde och därefter ges en introduktion till begreppet akademisk integritet. Tanken är sedan att vi diskuterar konkreta texter och frågeställningar som du har med dig.

Skicka gärna in texter i förväg som du skulle vilja diskutera, det kan till exempel vara instruktioner till en examinationsuppgift eller texter som du tycker är svåra att bedöma. Glöm inte att avidentifiera eventuella namn. Texterna skickas till: linda.borglund@hb.se. Ange Studenters akademiska skrivande i ämnesraden.

Medverkande: Nermina Aljic och Petra Gustafsson från Utbildningsstöd och Marita Cronqvist från HUF.

Anmäl dig nedan senast 9 oktober.