Försäkringar

Vid utrikes tjänsteresa gäller försäkringen även under avbrott på grund av semester eller tjänstledighet. Avbrottet får inte vara längre än tiden i övrigt för tjänsteresan. Uppehållet får inte heller vara längre än 14 dagar. Läs mer hos Kammarkollegiet

För tjänsteresor eller vistelse i annat land mer än tre månader tillämpas istället URA. Särskild reseförsäkring tecknas hos Kammarkollegiet

Om det gäller resa med exempelvis STINT-stipendium med tjänstledighet kan en särskild reseförsäkring tecknas hos Kammarkollegiet

Personligt försäkringskort och EU-kort

För att kunna påvisa att man omfattas av Tjänstereseförsäkringen (ovan) vid sjukdom etc bör man ha med sig ett personligt försäkringsbevis (Swedish State Business Travel Insurance Certificate) vid tjänsteresor utanför EU.  Ett sådant intyg beställs av HR-Lön.

Den som ska resa till ett land inom EU/EES eller till Schweiz, bör ha med sig ett europeiskt sjukförsäkringskort. Med EU-kortet betalar man enbart de patientavgifter som landets egna invånare betalar. Kortet beställs hos Försäkringskassan

Kompletterande tjänstereseförsäkring/ avbeställningsskydd

Tjänsteresor beställda genom högskolans resebyrå betalas genom faktura via Diners Tac som har en kompletterande reseförsäkring.  Försäkringen innehåller grundskydd och avbeställningsskydd. Mer information om försäkringen (länk).