Tjänsteresor

Viktig information med anledning av utbrottet av coronaviruset: Håll dig uppdaterad på högskolans webbsida med information riktad till dig som är anställd. 

Generella regler och riktlinjer

Ta del av regler och riktlinjer innan du bokar din tjänsteresa.

Högskolans medarbetare ska även följa Utrikesdepartementets avrådan från resa till vissa länder.