Koldioxidbudget och beslutsguide för tjänsteresor med flyg

Flygresor står för omkring 95 procent av högskolans emissioner av koldioxid från tjänsteresor. En minskning av tjänsteresor med flyg behöver prioriteras för att nå satta mål fram till 2030. Störst emissioner kommer från längre flygresor. Därför behöver speciell uppmärksamhet riktas mot minskning av flygresor mellan världsdelar och inom Europa.

Koldioxidbudgeten och beslutsguiden utgår från rektors beslut för minskning av koldioxidutsläpp och fastställda mål för respektive akademi och enhet för perioden 2019–2030, med en minskning med sju procent per år.
Diarienummer 305–23.

Koldioxidbudget – så fungerar det

Resetrappa – ett stöd inför beslut om resande med flyg

Stödfunktioner