Frågor och svar om kvalitetsarbete för forskning

Har du ytterligare frågor?
Kontakta Olof Harbecke, forskningssamordnare.

Vad är kvalitetssystemet för forskning?

Varför har vi ett kvalitetssystem för forskning?

Vem har utvecklat högskolans systematiska kvalitetsarbete, och medverkar i att utveckla det vidare?

Varför är det så mycket fokus på kvalitetsarbete för forskning?

Varför behöver alla medarbetare känna till kvalitetssystemet?

Har jag som stödjande personal en roll i kvalitetsarbetet för forskning – hur vet jag vilken?

Är ett godkänt kvalitetssystem lika med god kvalitet i forskning eller utbildning?

När granskas högskolans kvalitetssystem nästa gång?

Varför granskar UKÄ lärosätenas kvalitetssystem?

Hur hänger forskningsområdenas strategier ihop med akademiernas mål och strategier?

Varför har vi en sexårig cykel för lokal utvärdering av ett forskningsområde?

Är vårt kvalitetssystem väldigt annorlunda mot andras?

Varför valde högskolan att ingå i UKÄ:s pilotomgång för granskning av kvalitetssystem för forskning?

Kvalitetssystem för forskning och universitetskvaliteter – hur hänger de ihop?

 

Läs mer

Kvalitetsarbete för forskning
Kvalitetshandbok för forskning
SUHF:s gemensamma ramverk för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling
Högskolelagen