Styrande regler och lagar

Förutom Regeringsformen och våra grundlagar, innehållande offentlighetsprincipen, gäller givetvis också Sveriges (och EUs) lagstiftning för både privata och offentliga aktörer och arbetsgivare. Bland dessa kan nämnas Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen, Lagen om anställningsskydd, Semesterlagen, Miljöbalken, Plan – och bygglagen, Konkurrens- respektive Marknadsföringslagen.

Andra lagar och förordningar är specifika för det offentliga såsom Myndighetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen, Förvaltningslagen, och  Avgiftsförordningen.

Specifikt för högskoleområdet finns särskilda lagar, förordningar och föreskrifter såsom Högskolelagen (HL), Högskoleförordningen (HF), förordningar om uppdragsutbildningar, redovisning av studieresultat med flera. Vi gör inte en fullständig uppräkning här. Vill du läsa mer och hitta alla lagar så gör du det till exempel via länkarna nedan.

I vissa fall ska högskolan själv besluta om riktlinjer och ordningar, såsom Antagningsordning, Examensordning och anställningsordning. För högskolans roll som arbetsgivare finns därutöver centrala och lokala kollektivavtal som reglerar vissa områden och arbetsförhållanden.

Länkar och litteraturtips

På riksdagens webbsida  finns en beskrivning av gången för att stifta nya lagar (extern länk). Där kan du få om veta vägen från förberedande kommittédirektiv, via departementsskrivelser och offentliga utredningar till propositioner och färdiga lagar.

Alla lagar och författningar hittar du via högskolans bibliotek och vidare Sök information och databaser där du exempelvis kan välja juridiska.

Du kan också gå direkt till Lagrummet (extern länk) eller till Riksdagen (extern länk).