Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning

Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning inrättades av högskolan styrelse 2007 då högskolan erhållit tillstånd att utfärda konstnärlig kandidat- och masterexamen. Enligt dåvarande högskoleförordning skulle varje lärosäte med konstnärlig utbildning ha en nämnd ansvarig för konstnärligt utvecklingsarbete. 2010 erhöll högskolan tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå. Några år senare 2013 togs begreppet konstnärligt utvecklingsarbete bort ur högskolelagen och forskning kom att avse även konstnärlig forskning.  

Ledamöterna i KFU utgörs av fyra lärare med tillsvidareanställning vid Högskolan i Borås samt av en extern ledamot. Utöver dessa ledamöter har studenterna rätt att vara representerade med två ledamöter. De externa ledamöterna samt representanterna för lärarna utses genom val av berörda lärare för en tid om tre år.

Ledamöter

Hanna Landin, ordförande 
Delia Dumitrescu, vice ordförande
Clemens Thornquist, ledamot
Karin Landahl, ledamot
Fredrik Nilsson, extern ledamot
Linnea Bågander, studentrepresentant
Carolina Jerhov, studentrepresentant

Övriga kallade

Eva Gustafsson, ordförande Forsknings- och utbildningsnämnden
Hanna Kantola, Forskarutbildningssamordnare
Johan Drotz, Utbildningssamordnare
Anders Nylund, kvalitetssamordnare

Ersättare

Tonje Kristensen Johnstone
Margareta Zetterblom

Sekreterare

Jonas Ehrenberg

Handlingar till nämndens möten skall skickas till e-postadressen kfu-namnden@hb.se senast 10 arbetsdagar före mötesdagen samt underskrivet i pappersformat till sekreteraren.

Nedan följer datum för nämndens möten.

VT 2020

2020-01-30 kl 13.00-16.00, A716

2020-03-05 kl 13.00-16.00, A716

2020-04-02 kl 13.00-16.00, A716

2020-05-06 kl 13.00-16.00, A716

2020-06-11 kl 13.00-16.00, A716

HT 2020

2020-08-27 kl 13.00-16.00, A716

2020-09-30 kl 13.00-16.00, Tornrummet

2020-11-04 kl 13.00-16.00, A716

2020-12-10 kl 13.00-16.00, A716

VT 2021

2021-01-20 kl 13.00-16.00, A716

2021-02-24 kl 13.00-16.00, A716

2021-03-31 kl 13.00-16.00, A716

2021-05-05 kl 13.00-16.00, A716

2021-06-09 kl 13.00-16.00, A716

Protokoll

 

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.