Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning

Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning inrättades av högskolan styrelse 2007 då högskolan erhållit tillstånd att utfärda konstnärlig kandidat- och masterexamen. Enligt dåvarande högskoleförordning skulle varje lärosäte med konstnärlig utbildning ha en nämnd ansvarig för konstnärligt utvecklingsarbete. 2010 erhöll högskolan tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå. Några år senare 2013 togs begreppet konstnärligt utvecklingsarbete bort ur högskolelagen och forskning kom att avse även konstnärlig forskning.  

Ledamöterna i KFU utgörs av fyra lärare med tillsvidareanställning vid Högskolan i Borås samt av en extern ledamot. Utöver dessa ledamöter har studenterna rätt att vara representerade med två ledamöter. De externa ledamöterna samt representanterna för lärarna utses genom val av berörda lärare för en tid om tre år.

Ledamöter

Hanna Landin, ordförande 
Delia Dumitrescu, vice ordförande
Stefanie Malmgren de Oliveira, ledamot
Marjan Kooroshnia, ledamot
Lise Amy Hansen, Arkitektur- og designhögskolen i Oslo, extern ledamot

Övriga kallade

Eva Gustafsson, ordförande Forsknings- och utbildningsnämnden
Johan Drotz, Utbildningssamordnare
Olof Harbecke, Forskningssamordnare
Hanna Kantola, Forskarutbildningssamordnare
Anders Nylund, Kvalitetssamordnare

Sekreterare

Carina Kauppi

Handlingar till nämndens möten skall skickas till ordförande och sekreterare senast 10 arbetsdagar före mötesdagen

Nedan följer datum för nämndens möten.
Mötestid är normalt 13:00-16:00

HT 2022
onsdag 24 augusti
onsdag 21 september
onsdag 26 oktober
onsdag 30 november

VT 2023
onsdag 18 januari
onsdag 22 februari
onsdag 29 mars
onsdag 3 maj
onsdag 7 juni

Protokoll

 

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.