Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning

Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning (KFU) inrättades av högskolan styrelse 2007 då högskolan erhållit tillstånd att utfärda konstnärlig kandidat- och masterexamen. Enligt dåvarande högskoleförordning skulle varje lärosäte med konstnärlig utbildning ha en nämnd ansvarig för konstnärligt utvecklingsarbete. 2010 erhöll högskolan tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå. Några år senare 2013 togs begreppet konstnärligt utvecklingsarbete bort ur högskolelagen och forskning kom att avse även konstnärlig forskning.  

Ledamöterna i KFU utgörs av fyra lärare med tillsvidareanställning vid Högskolan i Borås samt av en extern ledamot. Utöver dessa ledamöter har studenterna rätt att vara representerade med två ledamöter. De externa ledamöterna samt representanterna för lärarna utses genom val av berörda lärare för en tid om tre år.

Ledamöter

Hanna Landin, ordförande 
Delia Dumitrescu, vice ordförande
Stefanie Malmgren de Oliveira, ledamot
Tonje Kristensen Johnstone, ledamot
Åsa Wikberg-Nilsson, Luleå tekniska universitet, extern ledamot
Matilda Forssblad, studentrepresentant
Karin Hedlund, studentrepresentant

Övriga kallade

Eva Gustafsson, ordförande Forsknings- och utbildningsnämnden
Johan Drotz, Utbildningssamordnare
Olof Harbecke, Forskningssamordnare
Hanna Kantola, Forskarutbildningssamordnare
Anders Nylund, Kvalitetssamordnare

Sekreterare

Petri Granroth

Handlingar till nämndens möten skall skickas till ordförande och sekreterare senast 10 arbetsdagar före mötesdagen

Nedan följer datum för nämndens möten.
Mötestid är normalt 13:00-16:00

VT 2024
onsdag 17 januari
onsdag 21 februari
onsdag 27 mars
torsdag 2 maj
onsdag 12 juni

HT 2024
onsdag 28 augusti
onsdag 25 september
onsdag 23 oktober
onsdag 20 november
onsdag 18 december

VT 2025
onsdag 22 januari
onsdag 19 februari
onsdag 19 mars
onsdag 23 april
onsdag 21 maj
onsdag 18 juni

Protokoll

 

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.