Lönekostnadspålägg

Lönekostnadspålägget för år 2024 består av följande:

  Födda Födda Födda Födda
  1966 och senare 1958-1965 1955-1957 1938-1954
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,420 % 31,420 % 10,210 % 10,210 %
Förmånsbestämd pension 15,000 % 15,000 % 15,000 % 15,000 %
Valbar PA 16 2,500 % 2,500 % 2,500 %  
Obligatorisk PA 16 2,000 % 2,000 % 2,000 %  
Flex PA 16 1,500 % 0,500 % 0,500 %  
Löneskatt 1,456 % 1,213 % 1,213 %  
Medlemsavgift Arbetsgivarverket 0,085 % 0,085 % 0,085 % 0,085 %
Trygghetsstiftelsen 0,300 % 0,300 % 0,300 % 0,300 %
Lokala utvecklingsmedel 0,200 % 0,200 % 0,200 % 0,200 %
   
Summa LKP 54,461 %
53,218 %
32,008 %
25,795 %


Till detta tillkommer semesterlönetillägg och löneuppräkning.

LKP 2024 per konto och åldersgrupp (excel)

Semesterlönetillägg i % av årslönen

Semesterlönetillägget uppgår till 0,49% per semesterdag. 

< 30 år 1,143 %
30-39 år 1,266 %
> 39 år 1,429 %

 

LKP + semesterlönetillägg i % av årslönen 2024

Födda 1995 och senare < 30 år 56,23 %
Födda 1985-1994 30-39 år 56,42 %
Födda 1966-1984 40-58 år 56,67 %
Födda 1958-1965 59-66 år 55,41 %
Födda 1955-1957 67-69 år 33,89 %
Födda 1938-1954 70-76 år 27,59 %
     

 

LKP + semesterlönetillägg + löneuppräkning i % av årslönen 2024-2030

För följande år bör följande procentsatser användas för att täcka in kostnader för lönekostnadspålägg, semesterlönetillägg och löneuppräkning:

Utgångspunkt är lön i 2023 års lönenivå (prognostiserad löneökning 3,3% oktober 2024 och 2,5% oktober 2025 och därefter):

  2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
  +0,825 % +3,35 % +5,93 % +8,58 % +11,29 % +14,07 % +16,93 %
               
Födda 1995 och senare 57,52 % 61,45 % 65,49 % 69,63 % 73,87 % 78,21 % 82,67 %
Födda 1985-1994 57,71 % 61,65 % 65,69 % 69,83 % 74,08 % 78,43 % 82,89 %
Födda 1966-1984 57,96 % 61,91 % 65,96 % 70,11 % 74,36 % 78,72 % 83,19 %
Födda 1958-1965 56,69 % 60,61 % 64,62 % 68,74 % 72,96 % 77,28% 81,71 %
Födda 1955-1957 35,00 % 38,37 % 41,83 % 45,38 % 49,01 % 52,74 % 56,56 %
Födda 1938-1954 28,68 % 31,86 % 35,16 % 35,54 % 42,00 % 45,55 % 49,19 %

Lönekostnadspålägg 2024 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad) (Word)
Lönekostnadspålägg 2023 från april (obs ej faktiskt utfall utan beräknad LKP) (Word)
Lönekostnadspålägg 2023 tom mars (obs ej faktiskt utfall utan beräknad LKP) (Word)
Lönekostnadspålägg 2022 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad LKP) (Word)
Lönekostnadspålägg 2021 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad LKP) (Word)
Lönekostnadspålägg 2020 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad LKP) (Word)
Lönekostnadspålägg 2019 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad LKP) (Word)
Lönekostnadspålägg 2018 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad LKP) (Word)

Lönekostnadspålägg 2017 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad LKP) (Word)