Timkostnader och årsarbetstid

I en del externfinansierade projekt sker tidredovisning. Det betyder att de aktiviteter som personalen i projektet har genomfört under en viss period ska redovisas timme för timme.

Utifrån tidredovisningen förs lönekostnader till projektet. Timkostnader beräknas enligt nedan.

Lönekostnadspålägget (LKP) för år 2024 uppgår till 54,461 % för personer födda 1966 och senare, se uppställning.

Semesterlönetillägget är 0,49% av månadslönen för varje betald semesterdag. Det betyder att semesterlönetillägget per år varierar beroende på den anställdes ålder:

Ålder    Semesterlönetillägg i procent av årslönen                 
< 30 år 1,143%
30-39 år 1,266%
> 39 år
 
1,429%
 

Timkostnad för lärarpersonal

Månadslön * 12 * faktor för semesterlönetillägg * LKP / årsarbetstid = timkostnad

Årsarbetstiden för lärarpersonal varierar beroende på ålder.

Ålder    Årsarbetstid undervisande och forskande personal
< 30 år 1 756
30-39 år 1 732
> 39 år
 
1 700
 

Exempel:

Månadslön: 45 000 kr
Semesterlönetillägg: 1,429 % av årslönen
Lönekostnadspålägg (LKP): 54,461 %
Årsarbetstid: 1 700 timmar

45 000 kr * 12 * 1,01429 * 1,54461 / 1 700 = 497,65kr/timme

Timkostnad för teknisk och administrativ (TA) personal

Månadslön * 12 * faktor för semesterlönetillägg * LKP / årsarbetstid = timkostnad
Årsarbetstiden för administrativ/teknisk personal varierar mellan åren beroende på ålder och helgdagars förläggning under året.

Ålder    Årsarbetstid teknisk och administrativ personal 2024 
< 30 år 1 760
30-39 år 1 736
> 39 år
 
1 704
 

Exempel

Månadslön: 40 000 kr
Semesterlönetillägg: 1,429 % av årslönen
Lönekostnadspålägg (LKP): 54,461 %
Årsarbetstid: 1 704 timmar

40 000 kr * 12 * 1,01429 * 1,54461 / 1 704 = 441,32 kr/timme

Årsarbetstid