Projektmappar på G

För varje projekt/Aktivitet med kapital ska det finnas en projektmapp på G med information om projektet enligt följande struktur:

Det ska även för varje organisationsenhet finnas:

  • en mapp med inventeringsprotokoll med information om samtliga projekt och aktiviteter med kapital. För projekt där projekttiden har löpt ut ska det finnas en motivering till varför projektet ej är avslutat. Mer information om Inventeringsprotokoll
  • en mapp för avslutade projekt till vilken projektmapp ska överflyttas till vid avslut i Agresso.