Avhandlingstryck

Denna process måste inledas tre månader före disputationen. Du startar processen genom att fylla i formuläret nedan. 

Genom att fylla i formuläret säkerställer du att ditt publicerade manuskript kommer att vara klart i tid för din spikning, vanligtvis tre veckor före disputationen. Notera att din doktorsavhandling i vissa fall måste färdigställas ännu tidigare än så. Ta därför i god tid reda på från din institution (fråga din handledare eller forskningshandläggare) när din doktorsavhandling, som PDF-fil och tryckt version, måste vara klar.

När du vet detta datum, dock inte senare än tre månader i förväg, ska du kontakta avdelningen Kommunikation genom att fylla i formuläret nedan. De uppgifter du lämnar i formuläret kommer att ligga till grund för din tidplan och leveransdatumet för din digitala och tryckta avhandling. 

Kommunikation hjälper dig med att:

 • kontakta agenturen/förlaget, som återkommer till dig med tidsplan för publiceringsprocessen (förlaget hjälper till med layouten av ditt omslag och sammanställer dina filer till två versioner av din doktorsavhandling: en PDF-fil för uppladdning till DiVA och en tryckt fil);
 • ge dig råd om val av omslagsbild och, vid behov, hjälpa dig med att få en offert från en illustratör, fotograf etc;
 • säkerställa att ditt omslag följer den grafiska profilen för högskolans doktorsavhandlingar;
 • ta ett porträttfoto av dig, om du så önskar, för baksidan av omslaget till din doktorsavhandling;
 • planera kommunikationsinsatser om din doktorsavhandling tillsammans med dig, till exempel en nyhetsartikel på hb.se och ett pressmeddelande;
 • professionellt korrekturläsa din avhandlings titel, baksidestext och sammanfattning (engelska och svenska) och säkerställa att dessa texter följer högskolans skrivrekommendationer; och
  få hela din avhandling professionellt språkgranskad, om du så önskar.

Processen

När du har fyllt i formuläret återkopplar en kommunikatör till dig med specifik information om kommande steg, men tänk på följande:

Cirka en månad innan din tryckta doktorsavhandling ska levereras (men ju tidigare desto bättre) behöver du skicka in dina underlag via WeTransfer eller en liknande tjänst till tryckeriet (se beskrivningen nedan under rubriken ”Underlag som du behöver ta fram” för att se vad som ska laddas upp).

När du laddar upp dina dokument måste din doktorsavhandling vara helt färdig, inklusive korrekturläsning/granskning. Innan du för över dina dokument till tryckeriet rekommenderar vi att du skriver ut enkelsidor som innehåller bilder eller tabeller i 80 procents storlek för att få en uppfattning om hur bilderna och tabellerna kommer att se ut i tryck. Detta ger dig tid att göra eventuella justeringar innan du laddar upp dokumenten till tryckeriet.

Det görs i allmänhet inget provtryck på doktorsavhandlingen, men du måste godkänna PDF-filerna innan de skickas till tryck. Kommunikation granskar också alla omslag.

Den tryckta doktorsavhandlingen levereras vanligtvis till högskolan ett par dagar före spikning.

Korrekturläsarna till din avhandlingstitel, baksidestext och sammanfattning kan behöva kontakta dig om de har frågor, så svara snabbt om så är fallet.

Underlag som du behöver ta fram

 1.  Manuskript (PDF)
 2. "Spikblad" (PDF)
 3. Omslagsbild, hög upplösning
 4. Eventuell porträttbild för omslagets baksida (kan tas av kommunikationsavdelningen)
 5. Identifikatorer för din doktorsavhandling (exempelvis ISBN och permanent länk) – mejla diva@hb.se
 6. Titel, baksidestext och sammanfattning
 7. Lägg in följande information/underlag gällande omslaget i ett Word-dokument: ditt namn, avhandlingens titel, forskningsområdet namn, texten till baksidan, ISBN-nummer och eventuella instruktioner/önskemål om hur omslagsbilden ska användas, till exempel grafiskt.

Korrekturläsning

Kommunikation erbjuder en professionell korrekturläsning av din avhandlings titel, baksidestext och sammanfattning på både svenska och engelska.

När det gäller språkgranskning av hela ditt manuskript finns det i vissa fall resurser eller rutiner inom varje akademi eller institution för detta, så fråga gärna din forskningshandläggare om detta. Dessutom kan Kommunikation ge stöd vid upphandling av tjänster för språkgranskning i enlighet med gällande avtal. Ange i formuläret om du vill ha hjälp med att ordna detta.

Läs mer om korrekturläsning/granskning på högskolan

Bilder till din avhandling

Mall för omslag: I högskolans mediabanker kan du leta efter en omslagsbild.

Läs mer om högskolans mediabanker

Porträttfoto: Om du vill ha ett porträttfoto på baksidan av din doktorsavhandling kan du använda ditt kontaktfoto från högskolans webbplats eller ett eget foto. Kontakta Kommunikation om du saknar ett porträttfoto eller vill ta ett nytt.

Bilder i doktorsavhandlingen: Tänk på att bilderna måste ha hög upplösning, minst 240 dpi. Du kan få en uppfattning om hur bilderna kommer att se ut i tryck genom att skriva ut sidan i 80 procents storlek.

Mallar

Manuskript

Det finns en högskolegemensam mall för doktorsavhandlingar. Använd den för att säkerställa att din avhandling följer våra riktlinjer och är i ett tillgänglighetsanpassat format. Be din forskningshandläggare om denna mall.

Spikblad

Det finns inga högskolegemensamma mallar för hur spikbladet ska se ut. Dessa innehåller grundläggande information om din disputation, till exempel tid och plats samt högskolans logotyp. Fråga din forskningshandläggare om råd eller titta på några spikblad som tagits fram för tidigare doktorsavhandlingar inom ditt forskningsområde. Använd Word och använd ett standardtypsnitt, 11–12 pt. Använd förinställda stilar för rubriker, brödtext och listor. Gör sedan om Word-dokumentet till en tillgänglighetsanpassad PDF-fil.

Tillgänglighet

De PDF-filer som publiceras på högskolans webbplats/DiVA måste vara tillgänglighetsanpassade så att de kan läsas maskinellt. Om du använder högskolans mall för ditt avhandlingsmanus och följer instruktionerna i mallen sparar du mycket tid. När dina filer är färdiga ska du göra en tillgänglighetskontroll av ditt dokument i Adobe Acrobat och göra justeringar i enlighet med den.

Lär dig hur du skapar en tillgänglighetsanpassad PDF-fil från Word

Läs om tillgängliga PDF-filer på hb.se

Omslagsmallar

Antalet kopior som kommer att tryckas och omslagets profilfärg beror på ditt forskningsområde. Omslaget till din tryckta avhandling kommer att innehålla information om forskningsområdet, titel, namn, baksidestext, ISBN-nummer, omslagsbild och, om du vill, ett porträttfoto. Den färgade cirkeln bakom logotypen är valfri att ha med. Tryckeriet utformar ett förslag som du ska godkänna.

Biblioteks- och informationsvetenskap
100 exemplar
Omslagsmall för biblioteks- och informationsvetenskap, med gröna detaljer

Människan i vården
150 exemplar
Omslagsmall för Människan i vården, med mörkrosa detaljer

Resursåtervinning
100 exemplar
Omslagsmall för Resursåtervinning, med blågrå detaljer

Textil och mode
100 exemplar
Omslagsmall för Textil och mode, med svarta detaljer

Om du har några frågor, vänligen kontakta Lina Färm, som ansvarar för tryckning av doktorsavhandlingar och samordning med korrekturläsare.

Kontaktuppgifter till Lina Färm

Länkar

Läs mer om avhandlingsstöd

beställning av avhandlingstryck

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Vill du ha ett foto av dig själv på omslagets baksida? *
Vill du boka ett möte med Kommunikation för att diskutera ditt avhandlingsomslag?
Vill du ha stöd från Kommunikation när det gäller språkgranskning av hela ditt manuskript? *

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna behövs för att planera och utföra avhandlingstryck åt dig. Uppgifterna kommer att behandlas av ansvariga för avhandlingstrycket samt tryckeriet. Uppgifterna raderas när trycket är färdigt.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har: www.hb.se/dataskydd