Doktorshatt och diplom

Licentiat, disputation och examen