Disputation

Godkända disputationstider

Kontrollera att disputationstid ligger inom de av högskolan fastställda och godkända datum då en disputation får äga rum. Disputation ska infalla under normala terminstider.

 • För höstterminen avses 20 augusti – 22 december
 • För vårterminen avses 10 januari – torsdagen före midsommar.

Anmälan om disputation

Forskarutbildningsutskottet/KFU bestämmer (efter förslag) om tid och plats för disputationen. Doktoranden tillsammans med handledaren fyller i blanketten Anmälan om disputation. Anmälan om disputation innehåller förslag på datum, betygsnämnd, opponent och ordförande för disputationsakten. Beslut om disputation ske helst fattas senast tre månader före preliminärt disputationsdatum.

E-spikning

Samtidigt som du traditionsenligt spikar din avhandling med hammare och spik i högskolans bibliotek ska den även publiceras digitalt i DiVA.

Pressmeddelanden om avhandlingsresultat

Kommunikation skickar nästan varje månad ut pressmeddelanden om avhandlingsresultat till massmedia. Många av högskolans pressmeddelanden resulterar i att journalister skriver artiklar i tidningar och gör inslag i radio och teve om vår forskning.

Disputationer i hybridform

Givet de lärdomar man dragit från Covid-19 pandemin har högskolan möjliggjort så att disputationer även fortsättningsvis ska kunna ske i en hybridform. Opponent och betygsledamöter kan om särskilda skäl finns deltaga via länk, medan doktorand och disputationsaktens ordförande ska infinna sig fysiskt på plats på campus.

Det är även möjligt att via webinar eller dylikt sända disputationen så att allmänheten kan ta del av disputationen digitalt.

Hur en disputation kan gå till

 1. Ordförande för disputationsakten hälsar alla välkomna, presenterar doktoranden, opponenten samt ledamöterna i betygsnämnden. Ordförande presenterar eventuell relevant information om var forskningen utförts och om övriga inblandade. Vidare presenterar ordförande upplägget av disputationsakten.
 2. Ordförande lämnar över ordet till doktoranden med uppmaning att presentera eventuell fellista.
 3. Doktoranden presenterar en sammanfattning av avhandlingen och det vetenskapliga bidraget. Alternativt kan opponenten presentera avhandlingen och placerar den relativt övrig forskning inom ämnesområdet. Doktoranden ska i så fall ges möjlighet att kommentera opponentens uppfattning om avhandlingen.
 4. Opponenten diskuterar avhandlingen med doktoranden genom att ställa frågor som möjliggör för doktoranden att visa sin förväntade kunskap och förmåga att diskutera resultaten. Under denna del av disputationsakten får inte övriga åhörare delta i diskussionen.
 5. Ordförande ger betygsnämndens ledamöter möjlighet att ställa frågor till doktoranden.
 6. Ordförande ger samtliga åhörare möjlighet att ställa frågor till doktoranden och kommentera avhandlingen.
 7. Ordförande förklarar disputationsakten avslutad.
 8. Betygsnämnden sammanträder och meddelar snarast möjligt sitt beslut.

Hela akten tar normalt cirka 2–3 timmar.

Aktörer vid disputation

Följande huvudaktörer är involverade vid disputationsakten.

 • Betygsnämndsledamöter: Oftast tre till antalet. Majoriteten av ledamöterna i betygsnämnden ska komma från annat lärosäte. Varje ledamot ska vara docent eller professor. Beslutar om betyg för avhandling och försvaret av den.
 • Opponent: En framstående forskare inom relevant ämnesområde som diskuterar avhandlingen med doktoranden och ställer frågor på disputationen.
 • Ordförande för disputationsakten: Bör vara docent eller professor. Ordförande bör inte vara samma person som har handlett doktoranden eller är ledamot av betygsnämnden. Ordföranden leder disputationen genom de olika momenten.
 • Doktorand: Försvarar sin doktorsavhandling vid disputationen, ofta kallad för respondent i disputationssammanhang.