Insignier

 

Det är valfritt om man vill bära insignier. Dock måste hatt eller krans användas under själva ceremonin.

Hatt

Historiskt sett så symboliserar hatten frihet och makt. I det antika Rom var det endast de fria männen som fick bära hatt. Doktorshatten är numera alltid svart och ett litet guldspänne på hatten innefattar symboliserar vilken fakultet doktorn promoveras inom.

Vid Högskolan i Borås används hatt för:

  • Teknologie doktor i resursåtervinning
  • Teknologie doktor i textilteknologi (tidigare textil materialteknik)
  • Konstnärlig doktor
  • Filosofie doktor i vårdvetenskap

Doktorshatten är handgjord och tillverkas på beställning. Den måste måttbeställas i god tid innan högtiden och du som köper hatt kontaktar själv hattmakaren för inköp. Sista datum för hattbeställning inför ceremonin 2024 är 9 februari. Vänligen meddela ceremonimästaren när du lagt din beställning.

Det finns ett fåtal lånehattar vid högskolan. Antalet hattar och dessas storlekar är dock begränsade, vilket gör att du rekommenderas att köpa en egen hatt för att få den anpassad till ditt huvud. 

Inköpsställe

Franzéns Hattmakeri
Västra Skansgatan 1B
413 02 Göteborg
E-post: info@hattmakarna.se
Webb: www.hattmakarna.se (extern länk)
För prisuppgifter och senaste information, vänligen se Högskolan i Borås informationssida hos Hattmakarna: www.hattmakarna.se/larosaten/hogskolan-i-boras (extern länk)

Lagerkrans

Historiskt sett används lagerkrans av romarna vid triumftåg och delades ut som segertecken vid de olympiska spelen. Lager var belöning även vid de tidiga universiteten i bl.a. Paris och Bologna. Den har även varit ett signum för skalder, och signalerar också beständighet och odödlighet. Lagern antogs besitta medicinska läkekrafter och ha en förmåga att rena även själslig vånda.

Vid Högskolan i Borås används lagerkrans för:

  • Filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap
  • Filosofie doktor i textilt management
  • Filosofie doktor i resursåtervinning
  • Filosofie doktor i textilteknologi (tidigare textil materialteknik)

De doktorer som ska ha lagerkrans registrerar sin storlek i samband med anmälan. Lagerkransarna är handgjorda och måttbeställs. Beställning sköts av ceremonimästare och högskolan bekostar samtliga kransar. 

Ring

Doktorsringen bärs på vänster hand och är av guld. Den symboliserar äktenskapet med vetenskapen. Utsmyckningen är specifik för olika universitet och fakulteter, men lagerblad och ekblad är vanliga inslag.

Doktorsringen köps in av de doktorer som själv önskar. Ring måste beställas senast en månad innan doktorspromotionen. Högskolans ring är den generella filosofiska doktorsringen.

Förslag på inköpsställe

Hovjuvelerare Martin Johansson AB
Kungsportsavenyn 27
400 14 Göteborg
Telefon: 031-160050

Högskolan är inte involverad i ringinköp, men du måste meddela ceremonimästaren när du har köpt en ring. Du tar med dig ringen till ceremonin.

Diplom

Diplomet var förr det officiella examensbeviset men är idag endast en symbol. Alla promovendi får ett individuellt diplom under ceremonin som en gåva av högskolan.