Doktorspromotion 2017

Högskolan i Borås promoverar doktorer inom de områden där högskolan har examenstillstånd på forskarnivå. Detta innebär att det i dagsläget är doktorer inom Biblioteks- och informationsvetenskap, Människan i vården, Resursåtervinning samt Textil och mode som är aktuella för promovering.

De nyblivna doktorerna har under perioden 1 mars 2016-28 februari 2017 tagit ut sin doktorsexamen vid Högskolan i Borås efter att ha avslutat sin forskarutbildning och försvarat en doktorsavhandling.

Promotor var Maria Nyström, professor i vårdvetenskap.

 

 

Promovendi

Johan Eklund

Filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap

Avhandling: With or without context: Automatic text categorization using semantic kernels

Ladda ner högupplöst bild (fotograf: Suss Wilén)

 

David Gunnarsson Lorentzen

Filosofie doktorsexamen i biblioteks- och informationsvetenskap

Avhandling: Following tweets around: Informetric methodology for the Twittersphere

Ladda ner högupplöst bild (fotograf: Suss Wilén)

 

Ulrik Martin Larsen

Konstnärlig doktorsexamen i design – modedesign

Avhandling: Dressing Wearing: movement directed by dress, dress directed by movement

Ladda ner högupplöst bild (fotograf: Suss Wilén)

 

Maria Lindh

Filosofie doktorsexamen i biblioteks- och informationsvetenskap

Avhandling: Cloudy talks: Exploring accounts about cloud computing

Ladda ner högupplöst bild (fotograf: Suss Wilén)

 

Kehinde Olubukola Oluoti

Teknologie doktorsexamen i resursåtervinning - energiteknik

Avhandling: Investigating the Reaction Kinetics of Tropical Wood Biomass - A Prospect for Energy Recovery

Ladda ner högupplöst bild (fotograf: Suss Wilén)