Doktorspromotion 2018

Högskolan i Borås promoverar doktorer inom de områden där högskolan har examenstillstånd på forskarnivå. Detta innebär att det i dagsläget är doktorer inom Biblioteks- och informationsvetenskap, Människan i vården, Resursåtervinning samt Textil och mode som är aktuella för promovering.

De nyblivna doktorerna har under perioden 1 mars 2017-28 februari 2018 tagit ut sin doktorsexamen vid Högskolan i Borås efter att ha avslutat sin forskarutbildning och försvarat en doktorsavhandling.

Promovendi

Gabriella Norberg Boysen

Filosofie doktorsexamen i vårdvetenskap

 

Avhandling: Patientens tillit till den prehospitala vårdkedjan - Ändamålsenlig vård för patienter med primärvårdsbehov

Ladda ner högupplöst foto på Gabriella (foto: Suss Wilén)

Marjan Kooroshnia

Konstnärlig doktorsexamen i design – textildesign

 

Avhandling: On textile printing with thermochromic inks

Ladda ner högupplöst foto på Marjan (foto: Suss Wilén)

Ramkumar B. Nair

Teknologie doktorsexamen i resursåtervinning – bioteknik

 

Avhandling: Integration of first and second generation bioethanol processes using edible filamentous fungus, Neurospora intermedia

Ladda ner högupplöst foto på Ramkumar (foto: Ida Danell)

Regina Jijoho Patinvoh

Teknologie doktorsexamen i resursåtervinning – bioteknik

 

Avhandling: Biological Pretreatment and Dry Digestion Processes for Biogas Production

Ladda ner högupplöst foto på Regina (foto: Suss Wilén)

Vijay Kumar

Filosofie doktorsexamen i textilt management  

 

Avhandling: Exploring fully integrated textile tags and information systems for implementing traceability in textile supply chains

Ladda ner högupplöst foto på Vijay (foto: Lena M Fredriksson)