Efter examen

Även om man som disputerad har gynnsamma förutsättningar att ta sig vidare på arbetsmarknaden, är det viktigt att man i god tid tänker över vad man vill göra efter doktorandtiden och undersöker vilka möjligheter som finns. Man bör också sätta sig in i vilka villkor som gäller för försörjning och boende. Bor du i en studentlägenhet så har man som regel inte längre rätt att bo kvar när utbildningen är avslutad.

Fortsatt karriär

Har man intresse av en fortsatt akademisk karriär är det en fördel om man under sista året kan skapa kontakter med tänkbara framtida forskningsmiljöer och sondera möjligheterna till post-docvistelser. Handledare och övriga seniorer i forskargruppen har ofta goda kontaktnät, och det är lämpligt att tidigt rådgöra med din handledare om framtida karriärmöjligheter. Medel för post-docvistelser kan sökas från flera olika håll, och det är viktigt att sondera dessa källor i god tid för att kunna sätta samman väl underbyggda ansökningar. Tyvärr är konkurrensen ofta hård gällande post-doc medel.

För rådfrågning kring projektansökningar och finansiering kan man vända sig till Grants and Innovation Office.

Du som doktorand kan också vända dig till högskolans karriärvägledare för att få råd och vägledning avseende din framtida karriär om ditt fokus är att söka dig utanför den akademiska världen.

Klicka här för att kontakta karriärvägledare

Trygghetssystem

Doktorandtjänsten berättigar till arbetslöshetsunderstöd (a-kassa) men kravet är då att man varit medlem i a-kassan under minst sex månader före anställningens upphörande. Det är alltså starkt att rekommendera att man som doktorand håller koll på detta och ansluter sig i god tid.

Akademikernas erkända a-kassa (AEA)

Trygghetsstiftelsen

Nu när din tid som doktorand är slut och det är dags att ta nästa steg så kan Trygghetsstiftelsen hjälpa dig på vägen. Via Trygghetsstiftelsen kan du som har haft en doktorandanställning få hjälp att inventera och formulera din kompetens, öka dina chanser att komma till anställningsintervju eller något annat som just du behöver för att komma vidare.

Trygghetsstiftelsen