Anställningsvillkor

Doktorandanställning är en tidsbegränsad anställning med de förmåner och det ansvar som följer med att vara anställd. En anställning innebär bland annat ersättningsberättigad semester, arbetsskadeförsäkring, föräldraledighet samt pensionsgrundande och A-kassegrundande inkomst (i den mån du i god tid anmält dig till A-kassan). Du har även rätt till sjuklön, läkemedelsersättning och tillgång till företagshälsovård.

Läs mer på sidan anställningsvillkor