Institutionstjänstgöring

Som ett stöd för att du som doktorand ska kunna genomföra undervisningen på bästa sätt under dina doktorandstudier rekommenderas att du genomgår en kurs i högskolepedagogik alternativt kunna uppvisa motsvarande kunskaper från tidigare erfarenheter. Rekommendationen är att ta denna kurs så tidigt som möjligt efter det att du påbörjat utbildningen så att du har en god grund att stå på då du bedriver undervisning på grund- och/eller avancerad nivå.

Institutionstjänstgöringens omfattning och innehåll ska anges i den individuella studieplanen. Tjänstgöringen ska utformas med tanke på att den ska ha relevans för dina doktorandstudier. För att se till att detta uppnås skall institutionstjänstgöringen planeras genom gemensam diskussion mellan dig som doktorand och både studierektor för forskarutbildning och studierektor för grundutbildning. Du måste dock vara medveten om att det inte är säkert att din institutionstjänstgöring kommer att ligga jämnt fördelat under din doktorandtid. Vissa perioder kan innebära mer institutionstjänst än andra. Detta ska dock kompenseras över tid så att den totala summan aldrig omfattar mer än 20 procent av arbetstiden. Övertidsarbete inom ramen för exempelvis institutionstjänstgöring ska inte åläggas dig som doktorand.