Närvarotid/Flex

I högskolans lokala kollektivavtal regleras arbetstiden för teknisk-/administrativ personal. Arbetad tid ska redovisas i Primula. Knappar för att stämpla in/ut finns högst upp på startsidan. 

Koncentrerad deltid

Om du inte jobbar 5 dagar/vecka arbetar du vad som kallas koncentrerad deltid. Den lediga dagen kommer vara tom i schemaraden.

När en vecka innehåller en arbetsfri dag, exempelvis en helgdag eller inarbetad dag, kan ditt schema komma att behöva korrigeras manuellt av HR-Lön. Detta kontrollerar du genom att jämföra det antal timmar ditt schema i Primula visar för aktuell vecka med det antal timmar som finns i dokumentet Arbetstidsförläggning.

Meddela HR-Lön om korrigering behöver göras via ett mejl till: hr@hb.se

Registrera tid i Primula (pdf)

Arbetstidsförläggning 2024 (pdf)

Beräkning och justering av tid (pdf)

Högskolans kollektivavtal

Inarbetade dagar