Arbetstider

Teknisk/administrativ personal

I högskolans lokala kollektivavtal regleras arbetstiden för teknisk/administrativ personal. Högskolan tillämpar flextid. För vissa grupper finns även bestämmelser om beredskapstjänstgöring samt kvälls- och helgtjänstgöring.

Inarbetade dagar 2021

  • Klämdag efter Kristi himmelsfärds dag, fredag 14 maj
  • Dag före Alla Helgons dag, fredag 5 november
  • Dag före julafton, torsdag 23 december

Inarbetade dagar 2022

  • Klämdag efter Trettondagen, fredag 7 januari
  • Klämdag efter Kristi himmelsfärds dag, fredag 27 maj
  • Dag före Alla Helgons dag, fredag 4 november
  • Dag före julafton, fredag 23 december

Tidsredovisning

Teknisk/administrativ personal redovisar sin tid i högskolans personaladministrativa system Primula.

Lärare, forskare och doktorander

I högskolans lokala avtal för lärare (pdf) regleras hur arbetstiden ska fördelas.