Formulär för diarieföring

Här begär du diarienummer för nya ärenden i W3D3 som gäller rekrytering, forskarutbildning och möteshandlingar. Övriga ärenden hanteras genom e-post till registrator@hb.se eller genom fysisk internpost. Observera att fysiska original alltid ska skickas till registrator.

Om du är osäker på om du redan begärt diarienummer för ditt ärende kontakta registrator eller sök i W3D3.

Rekrytering

Klicka på nedanstående länk och fyll i uppgifterna. Du kommer sedan få ett meddelande på skärmen och ett bekräftelsemejl med diarienummer.

Handlingar i rekryteringsärendet skickar du som vanligt till registrator.

Begär diarienummer för rekrytering

Handlägger du ett rekryteringsärende kan du komplettera med ”annons/kandidatlista” genom att klicka på nedanstående länk och fyll i uppgifterna. Du kommer sedan få ett meddelande på skärmen att kompletteringen blivit diarieförd.

Komplettering av rekryteringsärende

Forskarutbildning

Klicka på nedanstående länk och fyll i uppgifterna. Du kommer sedan få ett meddelande på skärmen och ett bekräftelsemejl med diarienummer.

Handlingar som du ska diarieföra skickar du som vanligt till registrator.

Begär diarienummer för forskarutbildning

Möteshandlingar

Formulären nedan är till för att diarieföra möteshandlingar såsom till exempel minnesanteckningar och föredragningslistor. Du ska inte använda formulären till att skicka in handlingar för ärenden som behandlas på möten utan dessa hanteras i vanlig ordning via e-post eller internpost.

Klicka på den länk som passar in på din möteshandling och fyll därefter i uppgifterna. Du kommer att få ett meddelande på skärmen som bekräftar att handlingen har blivit diarieförd.

Studentärenden - Ansökan om tillgodoräknande och Överklagan antagning

Klicka på nedanstående länk och fyll i uppgifterna. Du kommer sedan få ett meddelande på skärmen och ett bekräftelsemejl med diarienummer.

Handlingar som du ska diarieföra skickar du som vanligt till registrator.

Begär diarienummer för studentärenden