Forms

Du kan logga in på forms via Microsoft Forms inloggningssida (extern länk)

Användningsområden

Forms kan med fördel användas till mindre enkäter, undersökningar och utvärderingar av exempelvis lektioner eller föreläsningar.

Forms ska inte användas för att göra examinerande uppgifter, då detta ställer större krav på datalagring.

Dataskydd och Sekretess

I Forms får du spara personuppgifter som anses harmlösa (exempelvis namn och e-postadresser). Däremot får inga personuppgifter av känslig karaktär, såsom hälsostatus eller religiös tillhörighet, samlas in och sparas, för mer information se Lagringsregler.

Kursutvärderingar, enkäter etc. som riskerar att innehålla känsliga personuppgifter/sekretess ska genomföras i Sunet Survey då informationssäkerheten inte kan garanteras i Forms.

Lagring/arkivering och gallring

Forms är endast avsett för tillfällig lagring av information och inte utformat för, eller tillåtet att använda som arkiv.

För personal gäller att den information som samlas in regelbundet ska arkiveras eller gallras/raderas enligt instruktioner i högskolans informationshanteringsplan, läs mer här Arkivering, gallring och diarieföring.

För studenter gäller att personuppgifter måste raderas i enlighet med högskolans regler för studenters behandling av personuppgifter: Regler.

Tillgänglighet

Alla med ett HB-konto har tillgång till Microsoft Forms, d.v.s. all personal och alla studenter vid högskolan.

Kontakt och support

Vill du veta mer om forms? Kontakta gärna EduTech, edutech@hb.se