Rapportmallar

Det finns en rapportmall för svenska rapporter och en för engelska rapporter. Formatet för rapporterna är A4 för att de ska vara enkla att skriva ut, men finns också tillgängliga i formatet 165x242 mm som du använder om du planerar att trycka din rapport.

Svensk rapportmall A4 (word)
Svensk rapportmall 165x242 (word)

Engelsk rapportmall A4 (word)
Engelsk rapportmall 165x242 (word)

Tips

 • Det är bra att spara din rapport som PDF innan du skickar ut eller publicerar den på webben.
 • Tänk på att rapporten måste vara tillgänglig innan du publicerar den på webben. Läs mer om hur du skapar tillgängliga pdf:er.
 • Om du vill ha ett annat omslag än det mönstrade standardomslaget kan du kontakta avdelningen Kommunikation via kommunikation@hb.se och be om hjälp med detta. Det enklaste är då att du låter omslaget ligga kvar i word så kan det tas bort i samband med att de två filerna sammanfogas.
 • Du kan skriva ut rapporten själv om det behövs, använd då A4 formatet. Om du ska trycka din rapport på tryckeri ska du använda den anpassade rapportmallen 165x242 mm. Då är det dock viktigt att du använder dig av högupplösta bilder och exporterar den som en högupplöst PDF innan den skickas till tryckeriet.
 • Om du behöver ta bort sidor i word så finns det några olika sätt att göra detta på. Ett sätt är:
  1) Gå till Visa-menyn och välj "Navigeringsfönstret".
  2) Klicka någonstans på den sida som du vill radera, och tryck Ctrl+G. Klistra in denna text: \page och tryck sedan på tangenten "enter" och kryssa ned rutan. 
  3) Klicka på tangenten "delete".
  (Om du vill ta bort en kapitelsida behöver du först ta bort bilden innan du kan radera sidan.)
 • Behöver du fler kapitelsidor till din rapport? Det ordnar du genom att markera sidan och kopiera den med Ctrl+C, klistra sedan in bilden på en tom sida med Ctrl+V.
  Om bilden och textrutan inte följer med vid kopieringen kan du kopiera två sidor i stället och på så vis garantera att du får med kapitelbilden och textrutan. Gör så här: klicka på sidan före kapitelbilden och dra pekaren för att markera denna sida samt den efterföljande kapitelbilden. Kopiera sedan och klistra in på en tom sida, radera därefter det innehåll som du inte behöver.