Riktat pedagogiskt stöd

Målen för utbildningen kan inte ändras, men vägen till målet kan anpassas för studenter som är i behov av det.

Vid Högskolan i Borås har ungefär 800 studenter beslut om riktat pedagogiskt stöd. 

På följande sidor hittar du information om hur du som lärare eller utbildningsansvarig kan ge stöd till studenter med funktionsvariation.

Information om riktat pedagogiskt stöd som riktar sig till studenter finns på sidan Stöd vid funktionsvariation - Högskolan i Borås (hb.se)

Har du några frågor, så välkommen att höra av dig till samordnarna för riktat pedagogiskt stöd: Anita Lindahl och Josefin Skytt på e-post: funktionsvariation@hb.se