Tillgänglig undervisning

Här följer råd och tips om hur du kan undervisa tillgängligt:

Inför en kurs

Vid kursstart

Under kursen

Inför och vid tentamen

Sammanfattande checklista

Lär dig mer om tillgänglig undervisning vid olika funktionsvariationer

Ovan har vi presenterat allmänna tips om hur du kan göra undervisningen mer tillgänglig vilket gynnar alla studenter men som är särskilt viktigt för studenter med olika former av funktionsvariation. Möter du en student med en särskild funktionsvariation, har vi samlat ytterligare information om hur du kan underlätta för studenten på följande sida. Där finns bland annat länkar till Specialpedagogiska skolmyndighetens stödmaterial för olika funktionsvariationer.

Vanliga funktionsvariationer du kan möta i undervisning

Tillgänglig undervisning kan minska behovet av riktat pedagogiskt stöd

Studenter med varaktiga funktionshinder kan ansöka om riktat pedagogiskt stöd. Genom tillgänglig undervisning kan behovet av riktat pedagogiskt stöd minska. Men vissa stödåtgärder kommer studenterna fortfarande vara i behov av och det är viktigt att de tillgodoses.

Här kan läsa mer om riktat pedagogiskt stöd.

Bilden är skapad med inspiration från en illustration om tillgängliga lärmiljöer framtagen av Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Vidare läsning

Här kommer tips om vidare läsning om tillgänglig undervisning samt länkar till myndigheter som har stödmaterial.

Undervisa tillgängligt!

Rapport av Ann-Sofie Henriksson, Uppsala universitet. Här finns tips både uppdelat efter olika moment, men även utifrån olika funktionsnedsättningar.

Läs rapporten "Undervisa tillgängligt!"

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning

Folder av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Skriften ingår i deras Studiepaket Vuxen.

Länk till foldern "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning"

Myndighet för delaktighet, MDF

MFD främjar ökad delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. De sprider kunskap och stöttar kommuner, statliga myndigheter och regioner i deras arbete.

Länk till Myndighet för delaktighet

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

MTM distribuerar litteratur och tidningar i tillgängligt format. De anpassar obligatorisk kurslitteratur för studenter. Studenter kan ta del av kurslitteraturen genom Legimus.

Länk till Myndigheten för tillgängliga medier, MTM
Länk till Legimus Student

Diskrimineringsombudsmannen, DO

DO arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. Bristande tillgänglighet räknas som en form av diskriminering.

Länk till Diskrimineringsombudsmannen