Fördjupande material

Genom länkarna finner du ett urval av lagstöd som är viktigt vid handläggningen av disciplinärenden. Fördjupningsmaterial finns i form av publikationer Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör av Nils Jareborg samt Förfarandet i disciplinärenden enligt Högskoleförordningen- några förvaltningsrättsliga frågor av Hans-Heinrich Vogel. Högskolan har upprättat en Antiplagieringsguide som innehåller utförlig information kring plagiering. Guiden finns upprättad på både svenska och engelska.

Högskolan i Borås har en egen sammanställd rättsfallssamling rörande disciplinärenden. I samlingen finns ett axplock av domstolsavgöranden från Kammarrätten i Göteborg och Stockholm samt prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden från Högsta Förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten). Därutöver finns två avgöranden från Förvaltningsrätten i Jönköping rörande disciplinärenden som avhandlats vid Högskolan i Borås. Samtliga beslut har vunnit laga kraft. Samlingen innehåller även avgöranden från UKÄ rörande disciplinärenden.

 

Avgöranden disciplinärenden

Högsta Förvaltningsdomstolen RÅ 1996 ref 15

Högsta Förvaltningsdomstolen RÅ 2010 ref 6

Regeringsrätten målnummer 5845-07

Kammarrätten i Gbg målnummer 1240-17

Kammarrätten i Gbg målnummer 2654-16

Kammarrätten i Gbg målnummer 5014-14

Kammarrätten i Gbg målnummer 5795-15

Kammarrätten i Gbg målnummer 5848-16

Kammarrätten i Gbg målnummer 5880-06

Kammarrätten i Sthlm målnummer 1247-05

Kammarrätten i Sthlm målnummer 2544-08

Kammarrätten i Sthlm målnummer 5835-04

Kammarrätten i Sthlm målnummer 5995-06

Kammarrätten i Sthlm målnummer 6151-10

Kammarrätten i Sthlm målnummer 6169-05

Förvaltningsrätten i Jkpg målnummer 3520-14

Förvaltningsrätten i Jkpg målnummer 4588-16

UKÄ Tillsynsbeslut 31-00088-16

UKÄ Tillsynsbeslut 31-00453-14

UKÄ Tillsynsbeslut 31-00284-14

UKÄ Tillsynsbeslut 31-452-13