Kontakt

Studenter som är involverade i disciplinärenden kan söka stöd och rådgivning hos kurator och studentkåren.

Du som anmäler ett disciplinärende får gärna informera studenten om att denna möjlighet finns.

Har du några frågor rörande ett specifikt disciplinärende eller rent generella frågor kring förfarandet är du välkommen att kontakta berörda handläggare Nermina Aljiceller Petra Gustafsson.

Disciplinnämnden är beslutande organ vid Högskolan i Borås och består av rektor som ordförande, en lagfaren ledamot och en företrädare för lärarna vid högskolan. Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i nämnden med två ledamöter. Disciplinnämnden sammanträder ca 10 gånger/år.