Kurator

Att få möjlighet att tala med någon om sin situation kan ibland vara början till en förändring. Det gäller oavsett om du har kört fast i studierna, har drabbats av kris, sorg eller känner dig orolig, nedstämd eller stressad. Det kan vara saker som kanske inte alltid har med studierna att göra men som ofta påverkar dig och din studiesituation negativt.

Stress, självkänsla, humörsvängningar, nedstämdhet, oro, ensamhet, talängslan, sexuell hälsa/identitet och alkohol är exempel på frågor som studenter ofta vill samtala kring. Ibland är det något som skaver som en inte riktigt kan sätta ord på.

Att besöka kurator är kostnadsfritt och vi har förstås tystnadsplikt. Inga frågor är fel eller för små eller för stora. Om vi inte kan hjälpa dig, så kan vi hänvisa dig till rätt instans.

OBS! Studenthälsan har semesterstängt veckorna 29, 30 och 31.

Kontakta oss

För dig som bokar samtal

Information om samtal

Riktat pedagogiskt stöd

Du som har en varaktig funktionsnedsättning erbjuds stöd ifrån högskolan. Det kan vara fysisk, neuropsykiatrisk eller annan begränsning av din funktionsförmåga;  exempelvis diabetes, depression, dyslexi, adhd eller annat som begränsar funktionsförmågan. 
Läs mer om riktat pedagogiskt stöd och hur du ansöker.
Läs mer om stöd vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.