Kurator

Att få möjlighet att tala med någon om sin situation kan ibland vara början till en förändring. Det gäller oavsett om du har kört fast i studierna, har drabbats av kris, sorg eller känner dig orolig, nedstämd eller stressad. Det kan vara saker som kanske inte alltid har med studierna att göra men som ofta påverkar dig och din studiesituation negativt.

Stress, självkänsla, humörsvängningar, nedstämdhet, oro, ensamhet, talängslan, sexuell hälsa/identitet och alkohol är exempel på frågor som studenter ofta vill samtala kring. Ibland är det något som skaver som en inte riktigt kan sätta ord på.

Att besöka kurator är kostnadsfritt och vi har förstås tystnadsplikt.

 

Kontakta oss

För dig som bokar samtal