Kurator

Att få möjlighet att tala med någon om sin situation kan ibland vara början till en förändring. Det gäller oavsett om du har kört fast i studierna, har drabbats av kris, sorg eller känner dig orolig, nedstämd eller stressad. Det kan vara saker som kanske inte alltid har med studierna att göra men som ofta påverkar dig och din studiesituation negativt.

Stress, självkänsla, humörsvängningar, nedstämdhet, oro, ensamhet, talängslan, sexuell hälsa/identitet och alkohol är exempel på frågor som studenter ofta vill samtala kring. Ibland är det något som skaver som en inte riktigt kan sätta ord på.

Att besöka kurator är kostnadsfritt och vi har förstås tystnadsplikt. Inga frågor är fel eller för små eller för stora. Om vi inte kan hjälpa dig, så kan vi hänvisa dig till rätt instans.

Kontakta oss

För dig som bokar samtal

Information om samtal

Riktat pedagogiskt stöd

Om du har en varaktig funktionsvariation erbjuds du stöd ifrån högskolan. Det kan vara fysiska, neuropsykiatriska eller andra begränsningar av din funktionsförmåga, såsom exempelvis diabetes, depression, dyslexi, adhd eller annat som begränsar funktionsförmågan över tid.
Läs mer om riktat pedagogiskt stödoch hur du ansöker.
Läs mer om stöd vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.