Disciplinnämnd

  • fuskat vid tentamen eller plagierat uppsatser
  • stör eller hindrar undervisning, prov m.m.
  • på olika sätt stör högskolans verksamhet
  • utsätter andra studenter eller högskolans personal för trakasserier av olika slag

Högskoleförordningen kapitel 10 (pdf)

Disciplinnämnden består av rektor som ordförande, en lagfaren ledamot och en företrädare för lärarna vid högskolan. Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i nämnden med två ledamöter.

För mer information om nämndens sammansättning samt mötestider hänvisas till nämndens sida på anställdwebben.