Arbetsrutin resultatrapportering och utlämning av bedömd tentamen

 

  • När bedömningen är klar och inlämnad, antingen av en eller flera bedömare meddelar ni Tentamen. De rapporterar betygen från Inspera till Ladok.
  • Resultatet "landar" i Utkast i Ladok.
  • Examinator granskar och attesterar resultatet i Ladok.
  • Examinator/attesterande lärare meddelar att attestering är klar och att tentorna kan släppas till studenterna. Detta meddelas till tentamen@hb.se
  • Tentamen synliggör tentamen till studenterna så att de ska se Slutgiltig bedömning (betyget) och Feedback (bedömd tentamen, med poäng och eventuella kommentarer)

Observera, att det är du som ansvarig lärare som ser till att skrivningspoäng är synliga i Ladok. Manual om skrivningspoäng hittar ni här: https://ladokkonsortiet.se/wp-content/uploads/2019/10/Guide_Ladok_Administreraresultat-Skapa-eller-kopiera-resultatnotering-PDF.pdf