Digital tentamen i Inspera

Inspera är Högskolan i Borås tentamensplattform för digitala salstentamina och ger stora möjligheter att utveckla examinationen. Till exempel genom att använda ljudklipp, filmer, frågebanker och automatiserad rättning. Enligt Högskolan i Borås regelverk ska skriftliga examinationer vara anonyma vid rättning, Inspera möjliggör anonymisering.

I Inspera kan du som lärare:

  • Skapa tentamen och sammanställa underlag för tentamenstillfällen
  • Dela tentamensfrågor och rättningar med kommentar till studenten
  • Arkivera

Tentamenstillfällen och rättningar publiceras för studenter i samarbete med tentamensavdelningen /Tentamen/Tentamen Studentexpeditionen.

I Inspera kan studenter:

  • Skriva tentamen
  • Lämna in tentamen
  • Se sitt tentamensresultat

Essäfrågor i Inspera möjliggör plagiatkontroll geom dess integration med Urkund.