Skapa och bedöma digital tentamen i WISEflow

FLOWmulti är den tentamenstyp som används mest för salstentamen då man här kan använda sig av låst browser, FLOWlock Browser, som studenterna laddar ner på sina datorer. Det finns en mängd olika frågetyper att använda sig av, t.ex. flervalsfrågor, essä, dra-och-släpp, rita och ladda upp ljudfiler... I FLOWmulti kan man på en del frågetyper ställa in bedömningen på autovalidering.

FLOWassign är den tentamenstyp som är gjord för hemtentamen, även om man också kan använda  FLOWmulti för hemtentamen (men då utan låst browser). I FLOWassign arbetar man med filer. Studentens inlämning slås sedan mot Ouriginal (fd Urkund) i systemet. 

FLOWlock är som FLOWassign filbaserat och även i denna tentamenstyp finns det direktkoppling mot Ouriginal (fd Urkund). Denna tentamensmodul kan användas till textbaserad salstentamen, med låst webbläsare.

Begrepp i WISEflow

Flow – ett tentamenstillfälle
Uppgift – en tentamen
Publicerad uppgift alt FLOWversion (beroende på om du använder det gamla eller nya författarverktyget)– färdigställd tentamen, låst och redo att läggas till på flow
Sektion – en digital sida med tentamensfråga
Innehållsbank – Frågebank
Associerade flows – de tentamenstillfällen som du kan lägga till dina publicerade uppgifter på

Information om det Nya författarverktyget

När du loggar in i WISEflow som Författare så att landar du per default i det Nya författarverktyget, men observera att du fortfarande har tillgång till det gamla författarverktyget! I det Nya författarverktyget kan du endast göra FLOWmultitentamen, d.v.s. den interaktiva tentamenstypen. Ska du göra en filbaserad tentamen så kan du läsa nedan om hur du går tillväga om du arbetar i det Nya verktyget.

Du kan växla mellan det gamla och det nya. Du kan fortsätta använda det gamla verktyget tills du känner dig bekväm med det nya. Information om när det gamla verktyget stängs ner kommer att komma ut i god tid! I det gamla verktyget kan du lägga till en uppgift (pdf) som författare vid filbaserad tentamen (FLOWassign och FLOWlock).

Tänk dock på att om ni är flera författare på samma tenta (FLOWmulti)så kan du inte föra över sektioner som är skapade i det nya verktyget till den äldre versionen. Importen fungerar bara från det gamla till det nya.
Notera också att de sektioner och uppgifter som du skapat i det gamla verktyget inte per automatik förs över till det nya! Du kan dock importera över dem till det nya verktyget (se guide nedan om hur du går tillväga).

En av nyheterna i det Nya verktyget är att du kan skapa författargrupper, som gör att det blir enklare när ni är flera författare som samarbetar kring en examination. Man skapar då en författargrupp som man sedan kan lägga till på en uppgift eller sektion. Samtliga som är tillagda i en författargrupp kan då redigera sektioner/uppgifter. (se information nedan).

Du hittar en guide till det nya verktyget nedan.

Har du frågor så är du välkommen att höra av dig till tentamen@hb.se

Observera att övriga manualer på denna sida utgår ifrån det gamla författarverktyget. Sättet du arbetar på i sektionerna/frågorna i det Nya verktyget är dock detsamma som tidigare, d.v.s. du skapar och redigerar (ställer in poäng och dyl.) på samma vis som i det gamla författarverktyget.

Guide till författarverktyget

Importera över dina sektioner ifrån det utgående författarverktyget till det nya (uppdaterad 220318)

Skapa och arbeta med Författargrupp

Sätta ihop en tentamen i WISEflow

Skapa tentamen i FLOWmulti

Skapa tentamen i FLOWassign och FLOWlock

Bedömare i WISEflow

Ensam bedömare i FLOWmulti

Flera bedömare i FLOWmulti inkl. Granskare

Bedömare i FLOWassign och FLOWlock

Arbetsrutin resultatrapportering WISEflow och utlämning av bedömd tentamen

Vanliga frågor

Observera att denna presentation utgår ifrån det gamla författarverktyget
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.