Tentamenshantering

När läraren eller administratören bokat in tentamen i KronoX, alternativt mejlat in den till studentexpeditionen@hb.se  (se ”Tentamensbokning för information om vad som ska vara med i bokningen), bokar Studentexpeditionen lokaler och tentamensvakter.

 • Läraren mejlar in tentamen till tentamen@hb.se OBS! samtliga sidor i tentamen ska mejlas i en pdf-fil till Studentexpeditionen SENAST 5 dagar före tentamensdagen. Skövde: Mejla tesen till tentamen@hb.se och tentamen.boras@his.se. Varberg: Mejla testen till tentamen@hb.se och tentamen@campus.varberg.se.
  Vänligen sidnumrera tesen då tentorna hanteras i lösblad då de ska skannas i stora buntar.. Det är mycket viktigt att alla uppgifter på tentamenframsidan stämmer. Vet du inte Ladokkoden så kontrollera med utbildningshandläggare. Detta för att minimera risken att studenterna får fel tentamen! Studentexpeditionen trycker sedan upp tentamen och förbereder dessa inför tentamenstillfället.
 • När anmälningstiden gått ut skriver studentexpeditionens personal ut försättsblad med anonym kod till samtliga studenter tillsammans med anmälningslistor. Det är då försent för studenten att anmäla sig. Fr.o.m. 1 oktober 2019 så få man inte skriva tentan om man inte är anmäld, d.v.s. man kommer inte in i mån av plats.
  Det är viktigt att kursansvarig informerar studenterna om att de ska anmäla sig via webben senast 10 dagar före tentamenstillfället och att de ska vara på plats senast 15 minuter innan tentamen börjar! Denna regel kan du läsa mer om i foldern "Tentamen" som finns på Studentexpeditionens hemsida.
 • När tentamen har genomförts lämnar tentamensvakterna in tentamenskorgarna till Studentexpeditionen som scannar in tentorna så att de finns klara för läraren att hämta ut. Observera att Studentexpeditionen behöver viss tid för att skanna in samtliga tentor efter tentamenstillfället innan de kan hämtas ut för bedömning!
 • Läraren hämtar ut sina tentor på Studentexpeditionen, för bedömning. Observera att tentorna, som är i lösblad, måste hanteras med stor varsamhet då de ska skannas in igen efter bedömning.
 • När de bedömts ska de lämnas till administratör knuten till utbildningen så att resultaten kan rapporteras in i Ladok alternativt att läraren själv rapporterar in i Ladok.
 • När resultaten lagts in i Ladok kan studenten själv logga in på Ladok för studenter och se sitt resultat. 
 • Administratören alternativt lärare lämnar in arkivboxen med tentorna i lösblad till Studentexpeditionen efter infört resultat där de skannas in för att sedan publiceras på selfservice.hb.se för studenterna. Lite beroende på när tentamen ges, så bör studenterna kunna se sin tentamen inom något dygn, både den ej bedömda och sedan den bedömda.

Förfarande vid omprövning av betygsbeslut

Om studenten vill begära omprövning av betygsbeslutet ska detta gå genom Studentexpeditionen. Studenten fyller i blankett nr 9, Begäran om omprövning av betygsbeslut, och lämnar in denna till Studentexpeditionen. Studentexpeditionen stämplar och signerar blanketten så att risk för fusk minimeras. Administratörerna på respektive akademi vet då att omprövningen gått rätt till. Personalen på studentexpeditionen skriver ut tentan från det webbaserade tentaarkivet och bifogar denna  med den ifyllda och stämplade blanketten till administratören på akademin, som i sin tur tar kontakt med berörd lärare. Administratören gör sedan eventuella ändringar i Ladok och sänder tentamen och blankett åter till studentexpeditionen för utlämning och meddelar studenten.