Information att ge studentgrupp/nya studenter

Du behöver informera studenterna om tentamen i Inspera kommer ges som salstentamen eller på distans och att de vid salstentamen ska ta med egen dator alternativt boka lånedator om de inte har en egen bärbar dator.

Om tentamen ska ges i en sal med stationära datorer, är dessa datorer redan förberedda med Safe Exam Browser (SEB). 

Observera att det krävs att man är ute i mycket god tid för att kunna boka upp de datasalar som finns till förfogande på HB. Stäm av detta med tentamen@hb.se

Om salstentamen genomförs med BYOD (Bring Your Own Device), d.v.s. att studenterna har med egen dator, så är det viktigt att de också har förberett den för digital tentamen i Inspera genom att ladda ner den låsta webbläsaren, Safe Exam Browser (SEB). Denna gör så att studenterna inte kommer åt annat än själva tentamen på sin dator under skrivtiden. Den låsta webbläsaren används endast på tentamen på campus, inte vid hemtentamen.  

Frågor från studenter hänvisas till studentexpeditionen@hb.se