Överblick tentamensperioder

Förklaring till färgbeskrivningarna för respektive vecka:

  • Grön = låg belastning
  • Gul = något högre belastning
  • Röd = hög belastning

 

Vårterminen 2024

Höstterminen 2024